Vores ydelser kan groft sagt deles op i 2 kategorier - Excel samt Jet Reports. Indenfor kategorien Excel kan vi blandt andet hjælpe dig og din virksomhed med at lave diverse automatiserede modeller, såsom likviditetsværktøjer, automatiserede resultatopgørelser og balancer, salgsstatistikker og meget mere. Indenfor kategorien Jet Reports kan vi udarbejde diverse rapporter, som henter data direkte fra din virksomheds ERP-system, for på den måde at bypasse de manuelle arbejdsprocesser, som mange Excel-rapporter typisk lider under.

Klik på nedenstående links for at blive klogere på hvad vi tilbyder indenfor de enkelte områder. 

Excel - læs mere her

Jet Reports - læs mere her